Tanulói kérdőív

Tájékoztató a 6. évfolyamos és a 8. évfolyamos szülők részére

A május 29-én (szerdán) esedékes országos kompetencia méréshez egy „Tanulói kérdőív” is tartozik, melyet minden érintett tanulóval 28-án, haza fogunk küldeni. Fontos, hogy a kérdőívet a tanulók a szülőkkel együtt, közösen töltsék ki, és lehetőleg másnap, vagy legkésőbb pénteken hozzák vissza az iskolába. A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes!

A Tanulói kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális háttérnek és mért teljesítményének összefüggését. Az adatok feldolgozása során az Oktatási Hivatal csak a tanulók azonosítóját ismeri, személyes adataikat nem. A Tanulói kérdőívben közölt adatok az egyéni elemzésekben nem jelennek meg.

A Tanulói kérdőív kérdéseire adott válaszokat az iskola nem ismerheti meg, azokat nem kezelheti! Ha a kitöltött kérdőív zárt borítékban érkezik vissza, azt bontatlanul, ha boríték nélkül érkezik, akkor is olvasatlanul a felmérőlapokkal együtt továbbítjuk az Oktatási Hivatalba.

A korábbi mérési eredmények (intézményi és tanulói) megtekinthetők az alábbi linken: https://www.kir.hu/okmfit/Default.aspx