Művészeti iskola

A művészeti oktatás – a grafika és festészet tanszak kivételével – két éves előképzővel indul, melyet hat év alapfokú oktatás követ. Az alapfokú záróvizsga sikeres letétele után tanulóink négy éves továbbképző szakon folytathatják tanulmányaikat. Az általános iskola első évfolyamán egy-egy néptáncos és zenei irányultságú osztályt szervezünk. A művészeti oktatásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó határozza meg.

A néptánc tagozat első osztályban előkészítő jelleggel indul heti 2 X 45 percben. Elsősorban hagyományos népi játékokkal, a játékokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó énekekkel, s a néptánc alapjaival, mozgáskultúrájával ismertetjük meg a gyerekeket. Harmadik osztálytól kezdődik az alapfokú oktatás, mely már hetente 2 X 90 perc. Célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A gyermekekben eközben kialakul a rendszeres munka természetes igénye, a megfelelő munkafegyelem, a művészi előadásmód kivitelezése, színpadi jártasság, fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására. Fejleszti a tanulók mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, zenéhez való alkalmazkodását, tér-, forma- és stílusérzékét, mozgásmemóriáját, koncentráló képességét, improvizációs készségét.
Minden évben két vizsgaelőadást tartunk, ezen kívül minden alapfokú csoport lehetőséget kap a megmutatkozásra valamilyen rendezvény keretében. Szabadidős elfoglaltságként táncházat szervezünk. Hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, melynek eredményességét mutatja, hogy többen táncművészeti szakközépiskolában tanulnak tovább. Tanulóink szóló- és kamaraversenyeken vesznek részt több táncosunk kapott már „Aranykeszkenő” díjat is.

A klasszikus zenei tanszakon a növendékeket zeneértő, zeneművelő emberekké kívánja nevelni. A hangszeres zenetanulás kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. Az általános iskola 1. és 2. osztályában a heti 2 X 45 perc szolfézs-zenei előképző órákon a minél több éneklés, játék, mozgásfejlesztés, az alapvető kottaismeret a cél. Már az adventi időszakban, de májusban is műsorral mutatkozunk be a szülők felé.
Harmadik osztálytól a szolfézs mellett – felvételi alapján – heti 2 X 30 perc egyéni oktatásban zongora, hegedű, cselló, gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita tanulható. A vonós és fúvós zenekar keretében kamarazenélésre is sok lehetőség van. Iskolánkban két kórus is működik illetve egyéb alkalmi ének és kamarazenélési lehetőségek is adottak. Fellépéseink a szülők felé rendszeresek, de iskolán kívül is sok helyre eljutunk. A környéken szervezett hangszeres versenyeken részt veszünk, de helyben is szervezünk regionális versenyeket. A zenei pályára lépett egykori növendékeink fellépéseikkel iskolánk jó hírnevét öregbítik.

A grafika és festészet tanszakon előképzős csoportokat nem indítunk. Az alapfok első évfolyamára az általános iskola második osztálya után lehet jelentkezni. A heti 2 x 2 órás foglalkozásokon a gyerekek változatos képzőművészeti technikákat ismernek meg, fejlődik térlátásuk, esztétikai érzékük és kreativitásuk. Rendszeresen felkészítjük őket az országos és regionális szinten meghirdetett rajz pályázatokra, versenyekre. Munkáikat helyben és rendszeresen megszervezett kiállításokon mutathatják be. A legtehetségesebb tanulóink szakirányban tudnak továbbtanulni. Iskolánk az országos grafikai és festészeti versenyeken a legeredményesebbek között van.