Művészeti oktatás díjai

TÉRÍTÉSI DÍJAK

Tisztelt Szülők!
A művészeti iskola térítési díj fizetéséhez szükséges számlaszám véletlenül lemaradt a kiküldött tájékoztatókról.
Monori Tankerületi Központ
10032000-00336688-00000000
Szíves elnézésüket kérjük!

1. Térítési díj mentesség

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

2. Térítési díj, tandíj kedvezmény

A tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 210%-át, nem éri el. A díjkedvezmény sávos, pl. 135% alatt a teljes díj 10 %-át kell csak fizetni. Részletes leírás az iskola honlapján lesz elérhető. A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani legkésőbb minden év szeptember 20-ig. A kérelem benyújtásakor csatolni kell a kapcsolódó munkáltatói-, illetve jövedelemigazolást, melyet a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről kell kiállítani. A kérelmet benyújtási határidejétől számított 15 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.

3. Kiegészítő támogatás igénylése

Kiegészítő támogatás igényelhető az alap kedvezmény igénylése mellett, vagy abban az esetben, ha valaki nem jogosult a II. pontban nyújtható kedvezményre. A kiegészítő támogatás nem kötelező, hanem adható. Maglód Város Önkormányzata rendeletben szabályozza a felhasználható keretösszeget. Az önkormányzat által nyújtott plusz támogatás iránti kérelmet a térítési díj, tandíj kedvezményt igénylő lapon a megadott helyen jelölni és indokolni kell. Az önkormányzat által nyújtott támogatás csak a főtanszak esetén vehető igénybe. Második tanszak nem támogatható. Az önkormányzat által nyújtott támogatás iránti kérelmet, a kérelem benyújtási határidejétől számított 15 napon belül az intézmény vezetője az intézményvezető-helyettesek javaslata alapján bírálja el.

A térítési díj tandíj fizetésének részletes szabályozása, tájékoztatója, a kérelmek beadására szolgáló űrlapok az iskola honlapján elérhetők.

 

Tanszak térítési díj/félév
szolfézs előképző 4200 Ft
néptánc előképző 3100 Ft
egyéni hangszer 7800 Ft
néptánc 3100 Ft
festészet/grafika 6300 Ft

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a legjobb tanulmányi eredmény esetén érvényesek.

A térítési díj mentességre, illetve kedvezményre a fenti határidő lejárta után kérelmet beadni nem lehet.

A térítési díjat két részletben, félévente lehet befizetni átutalással vagy csekken. A díj összegéről a Kréta rendszerben tájékozódhat a szülő. A befizetés határideje az első félévben legkésőbb október 15-ig, a második félévben március 15-ig.

Térítési díj szabályzat (művészeti)

Díjkedvezmény kérelem (művészeti)

Díjmentesség kérelem (művészeti)