Művészeti oktatás díjai

Tisztelt Szülők!

Az alapfokú művészeti oktatásban a 2021-22-es tanév térítési díjai ágazatonként:

Tanszak térítési díj/félév
szolfézs előképző 4200 Ft
egyéni hangszer 8200 Ft
néptánc 2900 Ft
festészet/képzőművészet 6400 Ft

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, az alapfokú művészeti oktatásban elért 4,5 feletti, előző tanévi tanulmányi eredmény esetén érvényesek.

A térítési díjat két részletben, félévente lehet (október 15-ig, illetve február 15-ig) átutalással, vagy a titkárságon igényelt csekken befizetni a KRÉTA rendszerben közzétett előírás alapján. A díj összegéről egyéni tájékoztatást tanulónként és tanszakonként küld az iskola.

1. Térítési díj mentesség

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, és a sajátos nevelési igényű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

2. Térítési díj, tandíj kedvezmény

A tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg, ha a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 210%-át, azaz 59.850 Ft-ot nem éri el. (A legkisebb öregségi nyugdíj 2021-ben 28.500,- Ft.) A díjkedvezmény sávos, pl. 135% (38.475 Ft) alatt a teljes díj 10 %-át kell csak fizetni. Részletes táblázat lent. A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani legkésőbb minden év szeptember 20-ig. A kérelem benyújtásakor csatolni kell a kapcsolódó munkáltatói-, illetve jövedelemigazolást, melyet a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről kell kiállítani. A kérelmet a benyújtási határidőtől számított 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.

MINIMÁL NYUGDÍJ 2021: 28500 Ft  
NETTÓ KERESET/FŐ/Ft FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY

-TÓL

-IG

0 38475 10% 90%
38476 39900 20% 80%
39901 42750 30% 70%
42751 45600 40% 60%
45601 48450 50% 50%
48451 51300 60% 40%
51301 54150 70% 30%
54151 57000 80% 20%
57001 59850 90% 10%

Tájékoztató a kedvezményekhez kapcsolódó méltányossági szempontokról

(Az 1/2021. (V.26.) fenntartói körlevél a Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V. 31.) számú térítési és tandíj szabályzatban foglaltakon kívül adható további díjkedvezményekről alapján)

Javasolt méltányossági szempontok:

  • ha a tanuló egy Intézményben kettő vagy több tanszakon is kiemelkedően teljesít, vagy
  • ha a tanuló szülője vagy gondviselője a tanulót egyedül neveli, vagy
  • ha a tanuló egy vagy több hozzátartozója szintén tanulói jogviszonyban áll az Intézménnyel.

A térítési díj kedvezményre a kérelmeket az iskola honlapjáról letöltött űrlapon 2021.09.20-ig lehet a központi iskola titkárságán.

A térítési díj kedvezményre a fenti határidő lejárta után kérelmet beadni nem lehet.

A térítési díj tandíj fizetésének részletes szabályozása, tájékoztatója, a kérelmek beadására szolgáló űrlapok az iskola honlapján elérhetők.

Térítési díj szabályzat 2021

Díjkedvezmény kérelem művészeti 2021-2022