Iskolai étkezés

AZ ISKOLAI ÉTKEZÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAI – 2021

A napközis (igény esetében a tanulószobás) tanulók részére a tanítási napokon háromszori (déli meleg főétkezést és két további étkezést) étkezést tudunk biztosítani. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
Iskolánkban az étkeztetést a Maglód Projekt Kft. biztosítja. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet az alábbiak szerint állapítja meg az általános iskolában az étkezés térítési díjait 2021-ben:

egyszeri ebéd 560 Ft /nap
napi háromszori étkezés: 822 Ft /nap

A befizetésekről a napközis nevelők, az osztályfőnökök és a Maglód Projekt Kft. ad részletes felvilágosítást. A nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményre, vagy ingyenes étkeztetésre jogosultak.

Kedvezmények

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után
– vagy, ha a gyámhatóság nevelésbe vette
az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani.
Az e körbe nem tartozó, de
– a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
– a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók után
az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani.

Ügyintézés

A szülők az iskolai étkezéssel kapcsolatos ügyeket a Maglód Projekt Kft. ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben tudják intézni.

E-menza

Az ügyintézést nagyban megkönnyíti a menzakártya rendszer. A szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük számára az étkezések megrendelését és lemondását, illetve tájékozódhatnak a heti étlapról.
A megrendelt étkezéseket a gyermekek az új típusú diákigazolványukkal vagy az e célra kiadott menzakártyákkal tudják igénybe venni, az étkezőkben elhelyezett kártyaolvasót használva.