Iskolaegészségügy

Az iskolaorvosi feladatokat a gyermekorvosok látják el.
- Felső tagozaton: Dr. Nagy Erzsébet (29 328-375)
- Alsó tagozaton: Dr. Sudhof Margit (1 211-2911)

Az iskolavédőnő: Hambalkó Krisztina
Elérhetőség: Telefon: 06-20-515-07-37
Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés alapján.

A szükséges oltási és vizsgálati időpontokról az üzenőfüzetben, illetve a digitális napló, honlapunkon keresztül adunk felvilágosítást.