Digitális HÉTFŐ

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatási rendre történő átállás óriási energiákat mozgósított a pedagógusok, a tanulók, és a szülők körében egyaránt.

Köszönjük a rendszer kiépítéséhez nyújtott hatalmas szülői támogatást, a felajánlott számítógépeket, ingyenes szoftvereket, licenceket és azt a kitartást, melyről a gyermekükkel együtt tanuló szülők tesznek nap mint nap tanúbizonyságot.

A digitális oktatás első szakasza lezárult, hétfőtől új fejezet kezdődik iskolánk életében. A pedagógusok az elmúlt hét során fokozatosan megismerkedhettek a Microsoft Teams oktatási keretrendszer alapjaival. Hétfőre már a tanulók számára is megnyílik ez az online felület. A hozzáférést minden tanuló vasárnap délután a nevére szóló emailben fogja megkapni, egy személyre szabott felhasználói név és jelszó formájában. (Nem lesz külön szülői hozzáférés, ők is gyermekük felhasználói adataival léphetnek be!)

A már korábban kihirdetett digitális témahét első napján, hétfőn nem lesz új tananyag. Minden tanóra célja, hogy tanulóink elsajátítsák a rendszer használatához szükséges digitális kompetenciákat, megismerkedjenek a felülettel. Időt szeretnénk biztosítani arra, hogy a tanulók fokozatosan birtokba vehessék ezt a sokoldalú online világot. Azt a környezetet, ahol az elkészített dokumentumaikat, képeiket és egyéb digitális anyagaikat egyszerűbben adhatják be vagy oszthatják meg tanáraikkal, társaikkal. Mivel a tananyaghoz kapcsolódó kommunikáció is hatékonyabb és gyorsabb lesz reményeink szerint a megértés is könnyebben fog menni.

Az e-Kréta továbbra is tartalmazni fogja, mind az óra anyagát, mind pedig a házi feladatot. Ugyanakkor a TEAMS rendszerben minden tanuló (és persze szülő) az adott tantárgyához tartozó Leckefüzetben folyamatosan nyomon követheti az egyes órákhoz tartozó feladatokat, tanulnivalókat.

Célunk, hogy a várható problémák kezelése után, a jövő hét végére mindenki számára áttekinthető módon működjenek a most kialakított digitális tantermeink.