Az induló elsős osztályokról

Az alsó tagozat legfontosabb célja a módszertani sokszínűségre alapozott biztos olvasási, írási, számolási készségek kialakítása. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink nyugodt, harmonikus, szeretetteljes légkörben tanuljanak, és érezzék jól magukat az iskolában. A képességek fejlesztésére, a napi leckék gyakorlására, a szabadidő tartalmas eltöltésére napközis foglalkozásokat szervezünk délután négy óráig. A leendő első évfolyamon a tanítás minden osztályban egységes tanterv alapján történik. Ennek ellenére heti egy, két órában lesznek különbségek, melyet az osztályok irányultsága jól szemléltet. Az új tanévben az első évfolyamon indul néptánc, környezetvédelem, zenei-művészeti, angol és kézműves irányultságú osztály is. A néptáncos és a zenei osztályok tanulói egyúttal az alapfokú művészeti iskola előképző évfolyamára is felvételt nyernek.

Az általános iskolai beiratkozásra április második felében, az osztályba sorolásra pedig május hónapban kerül sor.