Tájékoztatás az elsős beiratkozásról

Tisztelt szülők!

A várakozási idő csökkentése érdekében kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint az alábbi időpontokat vegyék igénybe a beiratkozáshoz:

Hétszínvirág Óvodába és a Szivárvány Óvodába járó gyermekek: 2019. április 11. (csütörtök) 8-12 és 13-19 óra között

A Napsugár Óvodába, Vackor Óvodába és a más településen óvodába járó gyermekek: 2019. április 12. (péntek) 8-12 és 13-18 óra között.

A beiratkozás helyszíne: MAGLÓDI MŰVELŐDÉS HÁZA (MagHáz) 2234 MAGLÓD, FŐ ÚT 4-6.SZ.  

A tanköteles, de még az óvodában maradó gyermekek szüleinek nem kell megjelenni a beiratkozáson! Ugyanakkor kérjük, hogy az óvodában maradás tényét telefonon jelezzék az iskola titkárságán az alábbiak szerint:

2019. április 8-9-10. napokon, 8 és 15.30 óra közötti időben a titkárság telefonszámán: 06-29-325-102.

Újdonság, hogy április 1. és április 11. között a szülők a beiratkozáshoz szükséges adatokat előzetesen, online módon az e-ügyintézés keretében is megadhatják. Figyelem: az elektronikus ügyintézés nem helyettesíti a beiratkozást! Ebben az  esetben is személyesen kell megjelenni a beiratkozáson, és adategyeztetés céljából a szükséges iratokat be kell mutatni.

Segédlet az e-ügyintézéshez

A BEIRATKOZÁSHOZ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK:

 • A GYERMEK NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT, SZEMÉLYIAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY)
 • A GYERMEK LAKCÍMÉT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
 • AZ ISKOLÁBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES FEJLETTSÉG ELÉRÉSÉT TANÚSÍTÓ IGAZOLÁS, AMI LEHET
  • ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY,
  • NEVELÉSI TANÁCSADÁS KERETÉBEN VÉGZETT ISKOLAÉRETTSÉGI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,
  • SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ESETÉBEN A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE
 • A GYERMEK TAJ KÁRTYÁJA

A BEIRATKOZÁS ALKALMÁVAL A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOKAT KELL TENNI:

 • NYILATKOZAT AZ ETIKA / HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁSRA VONATKOZÓAN
 • KÉRELEM AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA ALÓLI MENTESÍTÉSRŐL / NAPKÖZIS BEIRATKOZÁS