Iskolaegészségügy

Az iskolaorvosi feladatokat a gyermekorvosok látják el.
- Felső tagozaton: Dr. Nagy Erzsébet
- Alsó tagozaton: Dr. Sudhof Margit

Az iskolavédőnő: Gellérthegyi Tiborné
Elérhetőség: Telefon: 06-20-540-63-58
Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés után, kedd, szerda csütörtöki napokon.

A szükséges oltási és vizsgálati időpontokról az üzenőfüzetben, illetve honlapunkon keresztül adunk felvilágosítást.